Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα
Energy Exploitation of Non-Recyclable Urban Waste in an Sustainable waste to Energy Market ENERGY WASTE

logo_life


Στόχοι

Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή μίας καινοτόμας ιδέας για την ενεργειακή αξιοποίηση των μη ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από εργοστάσια ανακύκλωσης. Η δράση αυτή θα αναπτυχθεί, θα εφαρμοστεί και θα παρακολουθείται από την ΕΠΑΝΑ ΑΕ που είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ.

Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των απορριμμάτων που προέρχονται από τους κάδους όπου συγκεντρώνουν οι πολίτες χαρτιά, συσκευασίες, πλαστικά κα. και τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης όπως της ΕΠΑΝΑ ΑΕ. Η ΕΠΑΝΑ ΑΕ έχει μια μονάδα ανακύκλωσης η οποία μπορεί να διαχειριστεί 100 χιλ τόνους απορριμμάτων ετησίως που προέρχονται από α) στερεά υλικά ανακυκλώσιμα στην πηγή (μπλε κάδοι), β) εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα.

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των απορριμμάτων που εισέρχονται στο σύστημα και η ανάκτηση των ανακυκλωμένων υλικών γίνεται με την χρησιμοποίηση μηχανημάτων που βρίσκονται σε ξεχωριστό κτήριο. Τα υλικά που παράγονται από την συγκεκριμένη διαδικασία είναι τα ακόλουθα.

 1. Μεγάλα υλικά από τον χώρο υποδοχής.
 2. Άχρηστα υλικά από τον χώρο προδιαλογής
 3. μικρά θραύσματα (μέγεθος μικρότερο των 65mm) που προέρχονται από τη διαδικασία διαλογής μέσα σε μεγάλους κάδους
 4. κατάλοιπα (μέγεθος μεγαλύτερο των 280mm) που ξεχειλίζουν από τους κάδους.
 5. Κατάλοιπα από την υπόλοιπη διαδικασία.

Από τα υλικά δηλαδή που αποθέτουν οι πολίτες στους κάδους ανακύκλωσης το μεγαλύτερο μέρος ανακυκλώνεται (υλικά 1,2 και 3). Ωστόσο, υπάρχουν υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται είτε γιατί δεν ανακυκλώνονται από τα αυτόματα μηχανήματα για τεχνικούς λόγους είτε γιατί είναι χαμηλής ποιότητας πχ σκουριασμένα, είτε ακατάλληλα πχ πλαστικά ειδικών κατηγοριών. (υλικά 4-5)

Τα υλικά 4 και 5 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων προερχόμενων από απορρίμματα (RDF Refuse Derived Fuel - ή/ και SRF Solid Recovered fuel), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας.

Η παραγωγή αυτή προϋποθέτει τη δημιουργία επιπρόσθετων υποδομών ικανών να παράγουν στερεά καύσιμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή αξιοποίηση αυτού του μέρους των απορριμμάτων. Δηλαδή θα γίνει προσπάθεια τα απορρίμματα που προέρχονται από τους κάδους ανακύκλωσης τα οποία, παρά τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε εργοστάσια ανακύκλωσης, δεν ανακυκλώνονται (υλικά 4 και 5) να μετατραπούν σε καύσιμα από τα οποία θα παράγεται αέριο το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας.

Τα κατάλοιπα αυτά θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους όπου θα θερμαίνονται σε θερμοκρασία μικρότερη της θερμοκρασίας ανάφλεξης τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκλύονται τα πτητικά αέρια που περιέχουν αυτά τα απορρίμματα τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύονται σε ειδικούς μηχανισμούς όπου και θα καίγονται τα αέρια για την παραγωγή ενέργειας. Δεν θα καίγονται δηλαδή τα μη ανακυκλώσιμα υλικά αλλά το αέριο το οποίο παράγεται από την ανωτέρω διαδικασία. Σημειώνουμε ότι από τη διαδικασία αυτή δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια και στάχτες καθώς το αέριο που παράγεται καίγεται για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης το προϊόν της διαδικασίας που απομένει στους ειδικούς κάδους είναι σημαντικά μειωμένο σε όγκο το οποίο στη συνέχεια αποτίθεται σε ειδικούς χώρους ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι

 1. Μηχανική επεξεργασία των καταλοίπων από αστικά απόβλητα από το εργοστάσιο της ΕΠΑΝΑ με στόχο την παραγωγή καυσίμων προερχόμενων από απορρίμματα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC343.
 2. Χαρακτηρισμό και τυποποίηση του παραγόμενου καυσίμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/TC343.
 3. Αεριοποίηση του καυσίμου προκειμένου να παραχθεί ένα αέριο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας.
 4. Επίδειξη της τεχνολογίας αυτής.
 5. Μελέτη της περιβαλλοντικής επίπτωσης που θα έχει η δράση αυτή και ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων της με στόχο να προωθηθεί η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων και των λοιπών καταλοίπων.
строительный блог.
лимузин на свадьбу.
 • Greek
 • English (UK)

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

Νέα - Εκδηλώσεις